Nemzeti Exportvédelmi Program

Külpiacrajutási Támogatás

 

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: Tigra Kft.

Támogató: Külgazdasági és Külügyminisztérium

HEPA – Magyar Exportfejlesztési Ügynökség

 

A szerződött támogatás összege: 29.500.000 Ft

 

A PROJEKT CÍME ÉS CÉLJAI:

 

Külpiacrajutási Támogatás” (EXP2020) – A Tigra Kft. hazai szaktudásra épülő e-Közigazgatási és e-Bírósági informatikai keretrendszereinek piacra vitele Ázsiai célpiacon

 

A Tigra Kft. saját finanszírozásból, 2017 óta konzorciumi tagként vesz részt a hazai digitális közigazgatási és digitális bírósági fejlesztések és referenciák magas hozzáadott értékű exportját célzó tevékenységben. Az eddig szerzett tapasztalatok alapján fejlődő ázsiai országok kiemelt érdeklődést mutatnak e fejlesztések, valamint az ezek megvalósítását lehetővé tévő, Magyarországgal a keleti nyitás portfolió kereteiben megkötött, és jelenleg előkészítési alatt levő gazdasági együttműködési megállapodások iránt.

Fenti tevékenység során a Tigra Kft. 2017-ben a megvalósításra pályázó konzorcium tagjaként nyerte el egy APAC régióbeli ország (Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság) személynyilvántartási rendszerének szállítási lehetőségét, amelynek során a megvalósító konzorcium igazgatási, tanácsadási és folyamatszervezési feladatokat lát el, kifejleszti a megbízható személynyilvántartás közhiteles vezetésére alkalmas adatbázist és az ehhez szükséges célszoftvereket, megtervezi és megvalósítja az üzemeltetéshez szükséges infrastruktúrát, valamint átadja a hosszú távú fenntartáshoz szükséges tudást.

A Tigra Kft. fenti konzorcium tagjaként jelenleg is több, APAC régióbeli üzleti lehetőség fejlesztésén dolgozik. E tevékenységet helyi partnerek bevonásával végzett célzott értékesítési és marketing tevékenységgel, valamint az informatikai kínálat piacszerzés célú testre szabásával, lokalizálásával kívánja bővíteni, és a tevékenység eredményeként további export referenciákat, megbízásokat kíván szerezni.

A célpiacokon saját képviselő és partnerek által biztosított folyamatos jelenlét a COVID-19 járvány miatti utazási korlátozások alatt is lehetővé teszi az üzleti lehetőségek előmenetelének kontrollját, a folyamat továbbvitelét a kereskedelmi megállapodásig.

Srí Lanka – Digitális Bíróság

A Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság 2017. végén kötött gazdasági együttműködési megállapodást Magyarországgal. E megállapodás keretet biztosít a megállapodásban nevesített, Srí Lanka-i fél által igényelt „Court Automation System” fejlesztés megvalósításához, amely az igazságszolgáltatás modernizálását szolgálja informatikai eszközökkel.

A Tigra Kft. a konzorcium tagjaként pályázni kíván a várhatóan megjelenő beszerzési felhíváson a lehetőség elnyerésére, és már előzetesen be kíván ruházni az üzleti lehetőség előkészítésébe. E beruházás eleme egy részletes megvalósíthatósági tanulmány készíttetése. E tanulmánynak többek közt azonosítania kell a fejlesztés motivációját, a Srí Lanka-i igazságszolgáltatás szereplőit és azok feladatait – azaz a várható ügyfél ökoszisztémát –, az országspecifikus igazgatási és igazságszolgáltatási, műszaki, funkcionális és nem-funkcionális követelményeket, valamint prioritási listába kell rendeznie az informatikai fejlesztésekkel várhatóan támogatandó területeket. E tudás birtokában kívánunk megalapozott árajánlatot tenni a megvalósításra.