„Az adat utazzon, ne a beteg!”- Sikeresen lefejlesztettük és átadtuk az Európai Unió támogatásával megvalósuló Telemedicina szolgáltatási keretrendszert

„Az adat utazzon, ne a beteg!”- Sikeresen lefejlesztettük és átadtuk az Európai Unió támogatásával megvalósuló Telemedicina szolgáltatási keretrendszert

TELEMEDICINA

„Az adat utazzon, ne a beteg!”
AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL TELEMEDICINA SZOLGÁLTATÁSI KERETRENDSZER KIALAKÍTÁSA ÉS TESZTELÉSE VALÓSULT MEG
a Tigra Kft. vezetésével

A Széchenyi 2020 Program keretében a GINOP-2.2.1-15-2017-00073 számú projektben a Tigra Kft., mint konzorciumvezető, továbbá a Szegedi Tudományegyetem, az Óbudai Egyetem, a Di-Care zRt. és az iCollWare Kft., mint konzorciumi tagok együttesen, 1,83 milliárd Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatás felhasználásával telemedicina alapú ellátási formák fenntartható megvalósítását támogató keretrendszer kialakítását és tesztelését valósították meg
A konzorcium által kidolgozott megoldás újszerűsége, hogy az informatikai keretrendszer kifejlesztése a fenntartható működési modellek kutatási eredményeire alapozva, a nemzetközi legjobb gyakorlatok és szabványok hazai adaptálása, etikai, jogi környezeti feltételek figyelembevételével valósult meg.
A projekt egyik alapvető célkitűzése volt, hogy a kidolgozandó technológiai megoldások eredményeképpen, Magyarországon az egészségügyi ellátás folyamatába szervesen illeszkedjen a telemedicina mint ellátási forma, amely lehetővé teszi az indokolatlan orvos-beteg találkozások elkerülését, a páciensek, betegek részéről történő utazásokat és ezáltal csökkenti az indokolatlan, egészségügyi intézményekben való megjelenésből adódó fertőzések, betegségek terjedését is, amely különösen egészségügyi veszélyhelyzetekben – mint ami napjainkban is aktuális – kiemelt jelentőséggel bír.
A valós idejű monitorozásra is alkalmas Telemedicina Felügyeleti Központ, a telemedicina szolgáltatási rendszer, illetve alkalmazások fejlesztése során olyan algoritmusok kerültek kidolgozásra, amelyek a terápiamenedzsmentek hatékonyságát növelik, továbbá a platform lehetőséget biztosít távkonzíliumra is.
További stratégiai cél volt a páciens együttműködések javítása, a prevenció hatékonyságának növelése, betegkövetés, illetve a projekt társadalomszervezési potenciáljának támogatása (vidéki közösségekben való egészség monitorozás telemedicinás feltételeinek javítása), valamint olyan egészségügyi ellátó színtereken átívelő alkalmazás kifejlesztése, ami a szemmozgás és a beszédanalízis segítségével képes az enyhe kognitív zavar korai előrejelzésére.
A fejlesztések az alábbi orvosszakmai területeken valósultak meg: ambuláns peritoniális dialízis kezelés, metabolikus szindróma kezelés, szívelégtelenség kezelés, perifériális érbetegség rehabilitációs kezelés, asthma kezelés, fülészeti vizsgálat otoscope-al, mentálhigiénia monitorozás, általános közérzet monitoring.
Az elért eredményekről több magyar és angol nyelvű publikáció is született, továbbá több mint 550 páciens bevonásával, a több mint 200.000 mérési adattal validált telemedicina alkalmazások, folyamatok során megszerzett tapasztalatok bevezetése az egyetemi képzési programokba szintén fontos eredménye a projektnek. A konzorciumi partnereknek közösen sikerült azonosítani olyan szolgáltatásokat, amelyek az SZTE szakorvosi bázisára alapozva háziorvosok számára biztosíthatnak térítés ellenében szakorvosi telemedicinás szolgáltatásokat (pl.: fül-orr-gége szolgáltatás). A lakossági szolgáltatások képezik a harmadik szintet. Itt szintén azonosítva lettek azok a területek és szolgáltatások, amelyek közvetlen lakossági szolgáltatások formájában valósíthatók meg (pl.: Gyógyulj, Gyermek pulmonológia)
A Tigra Kft. üzleti alkalmazási célja, hogy a Telemedicina Keretrendszert és a Felügyeleti Központot, mint SaaS/PaaS platformot biztosítsa az egészségügyi szolgáltatók (állami és magán) felé költséghatékony módon.